Zarządzanie w małych firmach

W małych firmach, które działają przede wszystkim w ramach jednoosobowych firmach zarządzanie to domena właściciela.